Languages

Küpsised ja privaatsuseeskirjad

Küpsised ja privaatsuseeskirjad

 

PRIVAATSUSEESKIRI
Carlsberg Breweries A/S austab iga meie Veebilehte külastava inimese privaatsust. Kogu isiklik informatsioon mida me Teie kohta kogume või mida Te meile edastate töötatakse läbi selle Privaatsuseeskirja põhiselt. Palun võtke hetk, et meie privaatsuseeskirjaga lähemalt tutvuda. Et Teid abistada pakume Teile sellest lühikest kokkuvõtet.


1. ME KASUTAME TEIE ISIKLIKKE ANDMEID ET JÄRGIDA TEIE SOOVE JA TEILE PAREMAT TEENUST PAKKUDA

2. ME SAADAME TEILE AINULT MATERJALE MILLEDE SAAMIST TE OLETE ISE SOOVINUD NING AUSTAME TEIE SOOVI MATERJALIDE SAAMISEST LOOBUDA

3. ME KASUTAME "KÜPSISEID" JA VEEBIMAJAKAID ET MÕISTA MILLISID FUNKTSIOONID JA RAKENDUSED KÜLASTAJATELE HUVI PAKUVAD, ET MUUTA VEEBIKESKKONDA FUNKTSIONAALSEMAKS JA PAKKUDA TEILE ISIKUSTATUD SISU

4. ME KASUTAME KÕIKI MEILE VÕIMALIKKE MEETMEID ET TEIE ANDMEID KAITSTA

5. ME JÄTAME ENDALE ÕIGUSE TEATUD TINGIMUSTEL KASUTADA VÕI AVALIKUSTADA INFORMATSIOONI, NÄITEKS JURIIDILISTE TOIMINGUTE KORRAL VÕI KAITSMAKS MEIE OMANDIT
6. ME JÄRGIME KÕIKI MEILE RAKENDUVAID KOHUSTUSI MIS TULENEVAD ISIKUANDMETE KAITSE SEADUSTEST

 

MILLAL ME KOGUME ISIKLIKKU INFORMATSIOONI?
Me kogume isiklikke andmeid nagu näiteks nimed, aadressid, meiliaadressid, hobid, demograafilised andmed (vanus, sugu jne), maitsed ja eelistused kui need on meile külastaja poolt vabatahtlikult teatavaks tehtud.
Külastajad saavad esitada isiklikke andmeid et osaleda võistlustes, omandada informatsiooni, postitada kommentaare või sisu. Teie vanust küsitakse, tegemaks kindlaks et ainult täisealised isikud saavad meie Veebilehte külastada ning sellel toiminguid teostada.
Meil on õigus koguda andmeid ka teie veebilehe külastuste ajal, sealhulgas teavet teie veebiliikluse, asukoha ja Teie poolt kasutatavate ressursside kohta.

MIDA ME SAADUD TEABEGA TEEME?
Me kogume isiklikke andmeid järgmistel eesmärkidel:
• ET SAAKSITE OSA VÕTTA TARBIJAMÄNGUDEST JA LOOSIMISTEST NING TEAVITAMAKS TEID TARBIJAMÄNGUDE JA LOOSIMISTE TULEMUSTEST
• SAATA TEIE MEILIAADRESSILE UUDISEID JA TEAVET UUENDUSTE KOHTA NING EDASTADA TEILE TEAVET TOODETE JA MEIE ETTEVÕTTE KOHTA KUI OLETE MÄRKINUD ET SOOVITE SELLIST TEAVET SAADA POSTI, E-POSTI, TELEFONI VÕI MUUDE SIDEVAHENDITE KAUDU
• ET VASTATA TEIE KÜSIMUSTELE, KOMMENTAARIDELE VÕI MUUDELE PÄRINGUTELE
• ET REGISTREERIDA TEID SELLEKS ET SAAKSITE OSA VEEBIKESKKONNA FUNKTSIOONIDEST
• ET PAKKUDA ISIKUSTATUD SISU, TEAVET JA/VÕI
• KINDLUSTAMAKS ET VEEBILEHEL PAKUTAV SISU ON ESITLETUD TEILE JA TEIE ARVUTILE SOBIVAIMAL VIISIL

MIS ON KÜPSISED?
"Küpsised" on andmefailid mis saadetakse Teie arvutisse kui viibite Veebilehel. Need andmefailid  sisaldavad teavet mis võimaldab meie Veebilehel talletada tähtsat informatsiooni muutmaks Teie Veebilehe kasutamise kogemuse tõhusamaks ja Teile kasulikumaks. Meie Veebileht kasutab küpsiseid mitmetel erinevatel põhjustel. Me kasutame küpsiseid ja IP-aadresse et koguda online külastajatelt mitteisikustatud informatsiooni ning pakkuda registreeritud külastajatele parimat, isikustatud online kogemust.

KUIDAS ME KÜPSISEID KASUTAME?
Meie Veebilehe külastajad kasutavad erinevaid veebilehitsejaid ja erinevaid arvuteid. Et muuta Teie poolt kasutatava tehnoloogiaga tehtavad külastused nii lihtsaks kui võimalik, jälgime me automaatselt millist veebilehitsejat (nt Internet Explorer, Netscape) ja operatsioonisüsteemi (nt Windows, Macintosh) te kasutate ning salvestame Teie interneti teenusepakkuja domeeninime. Samuti jälgime me Veebilehte külastavate inimeste koguarvu koondvormingus et Veebilehte asjakohaselt uuendada ja parendada. Isiku tuvastamist võimaldava teabe kohta ei tehta selles protsessis eraldi väljavõtet. Need andmed näitavad meile kas külastajad eelistavad mõndasid Veebilehe funktsioone või osasid teistele, mis omakorda võimaldab meil hoida meie veebilehte uuendusliku ja huvitavana suuremale osale selle külastajatest.

KUIDAS ME KASUTAME KÜPSISEID ET ISIKUSTADA TEIE KOGEMUST MEIE VEEBILEHEL?
Küpsised aitavad meil kasutajateni viia sisu mis on kujundatud vastavalt nende huvidele ja võimaldavad meil teha mängudesse registreerimise ja nendes osalemise ning teiste Veebilehel olevate funktsioonide pakkumise meie külastajatele kergemaks. Veebilehed mis pakuvad veebis poodlemise võimalust kasutavad küpsiseid et salvestada ja töödelda Teie ostukorvis olevaid esemeid. Sellistel juhtudel võime me Teie isiklikud andmed siduda "küpsisega" kui see on lubatud.

MIS JUHTUB KUI MA EI SOOVI KÜPSISEID?
Kui Te küpsiste kasutamisega ei nõustu, saate seadistada oma arvuti nii, et see hoiatab Teid iga kord kui arvutisse tahetakse küpsist saata või küpsiste saatmise enda veebilehitsejas (nt Internet Explorer või Netscape Navigator) välja lülitada. Sisenege oma veebilehitseja HELP menüüsse et õppida küpsistega seotud seadete korrektset muutmist ja uuendamist.


Kui soovite lisainfot küpsiste, nende paigaldamise peatamise või juba paigaldatud küpsiste kõvakettalt eemaldamise kohta külastage veebilehte: http://www.allaboutcookies.org.

MIS ON VEEBIMAJAKAD JA KUIDAS ME NEID KASUTAME?
Mõned alamleheküljed meie Veebilehel ning osad e-maili teel saadetavad uuendused võivad sisaldada elektroonilisi pilte mida nimetatakse veebimajakateks, ning mõnikord ka nimedega pixelGIF, puhas GIF või pikslisilt. Need pikslisildid võimaldavad meil veebilehtedel kokku lugeda meie lehekülgi vaadanud külastajaid. E-kirjades/uudiskirjades võimaldvad need meil kokku lugeda kui paljud sõnumi saanud on kirja ka lugenud. Veebimajakad võimaldavad meil koguda statistilist informatsiooni meie kliente enim huvitavate tegevuste ja funktsioonide kohta, ning sellet teabest tulenevalt saame pakkuda rohkem personaliseeritud sisu. Veebimajakaid ei kasutata ligipääsuks isiklikele andmetele ilma Teie nõusolekuta.

KUIDAS TOIMIDA SEOSES JUTUTUBADE, INTERNETIFOORUMITE VÕI TEISTE INTERAKTIIVSETE SUHTLEMISPLATVORMIDEGA?
Me võime kättesaadavaks teha jututubasid, internetifoorumeid või interaktiivseid suhtlemisplatvorme kuhu külastajad saavad postitada kommentaare või teavet teiste külastajate naudinguks. Kui Veebilehel on jututuba, foorum  või mõni muu interkatiivne suhtlemisplatvorm kuhu saab postitada isiklikke andmeid, tutvuge kindlasti enne jututuppa sisenemist selle reeglitega sest  sisenedes kohustute te neid reegleid täitma. Nagu Te teate, on ükskõik milline Teie poolt Internetti postitatud sisu kogu maailmale nähtav. Me ei esinda Teie poolt vabatahtlikult postitatud teabe eest ega võta sellega seoses mingeid kohustusi.

KUIDAS ON TAGATUD ISIKLIKE ANDMETE KAITSE?
Teie kohta kogutud andmeid töötlev personal töötab kas meie ettevõttes, mõnes meie kontserni ettevõttes või mõnes meile teenust pakkuvas või partnerettevõttes. Sellise personali liikmed võivad lisaks teistele ülesannetele osa võtta meie kohustuste täitmisest teie ees ning tugiteenuste tagamisest.


Igasugune Teie poolt avaldatud isiklik teave hoiustatakse turvaliselt meie infosüsteemides ja/või selle Veebilehe halduse eest vastutava ettevõtte infosüsteemis.


Samuti anname me endast parima tagamaks et ka meiega töötavad kolmandad osapooled, kelle ülesandeks on Veebilehe ning selle sisu Teile kättesaadavaks tegemine ja Teie soovide ning meie kohustuste täitmine, nõustuvad kaitsma isiklikke andmeid millele neil on Veebilehe ja selle külastajate teenindamiseks juurdepääs.

Kahjuks pole interneti teel andmete edastamine täielikult turvaline. Kuigi me anname Teie isiklike andmete kaitseks endast parima ei saa me garanteerida Teie poolt Veebilehele edastatud andmete täielikku turvalisust; kogu andmeedastus toimub Teie omal vastutusel. Kui teie poolt edastatud andmed on jõudnud meieni, kasutame me rangeid protseduure ja turvameetmeid vältimaks volitamata juurdepääsu neile andmetele.

KUIDAS TOIMITAKSE TEISTELE LEHTEDELE VIIVATE HÜPERLINKIDEGA?
Me võime pakkuda teistele veebilehtedele viivaid hüperlinke. Seejuures püüame me end siduda ainult nende veebilehtedega mis jagavad meiega samu põhiväärtusi. Te peaksite alati kontrollima iga lingitud veebilehe privaatsuseeskirju, mõistmaks nende teabekogumise tavasid, sealhulgas viise kuidas nad võivad küpsiseid kasutada. Me ei võta vastutust teiste ettevõtete poolt üles seatud veebilehtedel oleva sisu või teabekogumise tavade eest. Kui te külastate teiste ettevõtete veebilehti, peaksite tutvuma nende privaatsuseeskirja ja muude kehtestatud eeskirjadega.

TEIE ANDMETE AVALDAMINE
Meil on õigus avaldada Teie isiklikke andmeid ükskõik millisele meie kompanii tütarettevõttele. Me ei müü ega edasta mõnel muul viisil Teie isiklikke andmeid ilma teiepoolse nõusolekuta, välja arvatud juhul kui see on vajalik teiepoolsete soovide või tellimuste täitmiseks.
Me jätame endale õiguse kasutamaks või avaldamaks ükskõik millist teavet et järgida seaduseid, regulatsioone või juriidilisi nõudmisi, et korraldada uurimisi seoses tarbijate kaebuste või võimalike seaduserikkumistega, et kaitsta Veebilehe turvalisust, et järgida Teie soove või olles kaasatud mistahes juriidilises uurimises.

Meil on õigus avaldada Teie andmeid ka kolmandatele osapooltele kui:
• ME MÜÜME VÕI OSTAME ETTEVÕTTE VÕI VARASID, MISPUHUL ON MEIL ÕIGUS AVALDADA TEAVET TEIE KOHTA SELLISE ETTEVÕTTE VÕI VARADE VÕIMALIKULE MÜÜJALE VÕI OSTJALE
• KUI MEIE VÕI KÕIK MEIE VARAD OMANDATAKSE KOLMANDA OSAPOOLE POOLT, MISPUHUL MEIE VALDUSES OLEV INFO MEIE KLIENTIDE KOHTA LOETAKSE ÜLEANTAVATE VARADE HULKA

MIDA PEAKSIN TEGEMA KÜSIMUSTE KORRAL, KUI SOOVIN ANDMETELE LIGI PÄÄSEDA, NEID UUENDADA VÕI KUSTUTADA VÕI EDASISEST KOMMUNIKATSIOONIST LOOBUDA?
Kui soovite andmetele ligi pääseda, neid uuendada, muuta või kustutada teavet mis käib teie kohta ning on leitav meie andmebaasis (mille suhtes võib kohaldada juriidilisi erandeid) või soovite loobuda meiepoolsest teabe edastamisest Teile või kui Teil tekib küsimusi meie privaatsuseeskirjade kohta, võite seda teha läbi meie Veebilehe või meiega kontakteerudes.

JUURDEPÄÄS TEIE INFORMATSIOONILE
Teil on õigus küsida meilt koopiat Teie isikliku informatsiooni kohta, mis on meie valduses. Me jätame endale õiguse küsida sellise koopia muretsemise eest põhjendatud tasu Teil on ka õigus lasta enda kohta leiduv väärinfo meie andmebaasides korrigeerida.

UUENDUSED
Me võime käesolevat Privaatsuseeskirja aeg-ajalt muuta seda meie Veebilehel uuendades. Kui me teeme muudatusi selles kuidas soovime Teie isiklikku informatsiooni kasutada, anname me Teile sellest e-kirja teel teada. Seda privaatsuseeskirja uuendati viimati 2010. aasta novembris.