Languages

Kasutustingimused

KASUTUSTINGIMUSED

Carlsbergi õllebrändid on loodud pakkumaks tarbijatele värskendust ja sotsiaalset naudingut. Neid tuleks tarbida vastutustundlikult ainult täiskasvanute poolt ning vältima peaks alkoholi kuritarvitamist.

SISSEJUHATUS
Veebileht www.tuborg.com kuulub Carlsberg Brewers A/S-ile.
Veebilehe kasutamine toimub vastavalt selles dokumendis toodud reeglitele (Kasutustingimused). Kui Te ei nõustu toodud Kasutustingimustega või kui Te pole vastavalt oma riigi seadustele alkoholi tarbimiseks sobivas vanuses lahkuge palun Veebilehelt koheselt.

Veebilehele sisenemise ja selle kasutamisega kinnitate et nõustute Kasutustingimustega. Kasutustingimused moodustavad Teie ja Carlsberg Breweries A/S-i (meie) vahel õigusliku lepingu mida tohib muuta ainult meiepoolse nõusoleku korral. Neid tuleks lugeda koos Veebilehel toodud üksikasjadega Veebilehe toimimise ja saadaval olevate teenuste kohta. Palun tutvuge ka meie Privaatsuseeskirjadega.

Carlsberg jätab endale õiguse toodud Kasutustingimusi aeg-ajalt Veebilehel muuta sellest ette teatamata. Muudatused jõustuvad nende Veebilehel avaldamise hetkest.

LIGIPÄÄS VEEBILEHELE
Me ei saa garanteerida Veebilehe pidevat või katkestusteta tööd ega tagada selle veatut töötamist. Te ei tohi segada Veebilehe korrapärast tööd ning keelatud on turvakomponentide alistamine, Veebilehe moonutamine, selle häkkimine ja  Veebilehe või ükskõik millise arvutisüsteemi, serveri, ruuteri või internetiühendusega seadme korrapärase töö häirimine.

Te kinnitate et Teie arvutisüsteem vastab kõigile tehnilistele näitajatele mis on vajalikud Veebilehe kasutamiseks ning on sobiv Veebilehe kuvamiseks. Te olete teadlik et me ei saa garanteerida ega garanteeri või luba et Veebilehel olev sisu on vaba pahavarast, viirustest ja/või muust nakatuslike või hävitavate omadustega koodist. Te vastutate arvuti kasutamisel vajalike turvameetmete ja viirusekontrollide rakendamise eest (sealhulgas antiviirus ja muud turvameetmed)et tagada Teie jaoks kõige turvalisem ja töökindlam andmevahetus.

Meil on õigus aeg-ajalt piirata ligipääs mõnedele Veebilehel olevatele funktsioonidele, selle osadele või tervele Veebilehele.

REGISTREERIMINE
Kui Teil palutakse täita registreerimisvorm või Teie käest küsitakse muud isiklikku informatsiooni,  peavad Teie poolt esitatud isikuandmed olema õiged, täpsed ja täielikud. Palun teavitage meid kui toimub muutuseid Teie registreerimise käigus esitatud isikuandmete osas.

Te olete vastutav oma konto ja salasõna salajas hoidmise eest. Te võtate vastutuse kõikide teostatud tegevuste osas, mis on seotud Teie salasõnaga ligipääsetava konto alt.

Te peate rakendama kõiki vajalikke meetmeid et hoida oma salasõna saladuses ja tagama selle turvalise hoiustamise ja meid koheselt teavitama kui Teil on põhjust uskuda, et keegi teine on Teie salasõna teada saanud või kui salasõna kasutatakse või võidakse kasutada ilma teiepoolse loata.

Kui kasutate Veebilehte, võime me automaatselt koguda mitteisiklikku informatsiooni nagu näiteks IP-aadressid millelt Te Veebilehte külastate ja millist veebilehitsejat kasutate ning Te nõustute et me salvestame Teie arvutisse mõningast teavet ("küpsised"), seda kõike tagamaks teile parimat võimalikku ligipääsu Veebilehele ja selle kasutamist. Lisainfo leiate meie Privaatsuseeskirjadest.

AUTORIÕIGUS JA KAUBAMÄRGID
Kui vastupidist pole välja toodud, on kõik Veebilehel olevad materjalid, kaasa arvatud disainilahendused, tekstid, graafilised lahendused ja fotod, kaitstud autoriõigusega Carlsberg Breweries A/S-i või kolmandate osapoolte poolt.

Carlsberg Breweries A/S on Veebilehel nähtavate kaubamärkide ja kõigi nendega seotud kaubanimetuste, logode, nuppikoonide, leheküljepäiste ja skriptide õiguslik omanik kui vastupidist pole välja toodud. Kõik ülejäänud kaubamärgid, logod ja nimed mis on Veebilehel nähtavad, kuuluvad nende omanikele.

Te võite Veebilehelt alla laadida, printida ja kopeerida väljavõtteid või materjale ainult isiklikuks tarbeks ning kopeeritud materjalid peavad sisaldama autoriõigustele või varalistele õigustele viitamist mis materjalides sisalduvad. Allalaetud materjalides või tarkvaras sisalduvad õigused, tiitlid või kaasosad ei laiene teile nende allalaadimisega. Te ei tohi Veebilehel olevat sisu ega materjale teistel viisidel kasutada (sealhulgas reproduktsioon eelnevalt mainimata viisil, kooskõlastuseta publitseerimine, muudetud kujul avaldamine või jagamine) ilma meiepoolse eelneva kirjaliku kooskõlastuseta.

INFORMATSIOONI TÄPSUS
Me püüame tagada Veebilehel oleva informatsiooni täpsuse, kuid ei vastuta kommentaaride, arvustuste ja teiste Veebilehele postitatud materjalide eest ega soovita nende põhjal otsuseid teha. Me ei anna lubadust informatsiooni täpsuse, täielikkuse ega ajakohasuse kohta ning kohalduva seaduse alusel maksimaalselt lubatud ulatuses ei võta me vastutust kahjude eest mis tulenevad väärast informatsioonist mida usaldasite või kellegi ees kellele te sellist väära informatsiooni edastasite.

Kui leiate Veebilehelt ebatäpset informatsiooni kontakteeruge palun meie klienditeenindusega ja me püüame teiepoolse ettepanekuga nõustumise korral vea parandada nii kiiresti kui võimalik.

ARVUSTUSED
Kõigi Veebilehelele avaldatud arvamuste või arvustuste eest lasub vastutus nende autoritel ning need ei väljenda mingil määral Carlsberg Breweris A/S arvamusi ega vaateid. Me ei anna selliste arvamuste või avalduste kohta lubadusi või kinnitusi, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas nende seaduslikkuse või täpsuse kohta ning me loobume selliste avalduste või arvamustega seotud vastutusest kohalduva seaduse alusel maksimaalselt lubatud ulatuses.

VÕISTLUSED

Kõigi Veebilehel korraldatud või kajastatud võistluste raames  kehtivad konkreetse võistluse reeglid ja tingimused.

 

LINGID SELLELE VEEBILEHELE JA TEISTELE VEEBILEHTEDELE

Aeg-ajalt võime Veebilehel jagada hüperteksti vormis linke mis annavad juurdepääsu kolmandate osapoolte veebikeskkondadesse otse meie Veebilehelt. Sellised kolmandate osapoolte veebilehed pole meie poolt kontrollitavad ja meiepoolne osalus selliste veebilehtede sisuloomes puudub, kui pole välja toodud vastupidist. Selliste veebilehtede hüperteksti vormis linkidel klikkides lahkute te meie poolt kontrollitavast veebikeskkonnast ja seetõttu ei saa me võtta vastutust probleemide eest mis võivad tekkida seoses Teie andmete kasutamisega kolmandate osapoolte poolt, nende veebilehtede sisu eest või nendel veebilehtedel pakutavate toodete või teenuste eest.

Me jätame endale õiguse oma äranägemise järgi keelata linke teistelt veebilehtedelt mis viitavad Veebilehel olevatele materjalidele või infole.

MEIE VASTUTUS
Kuigi me loodame et Veebileht huvitab kasutajaid, ei võta me vastutust ega jaga lubadusi või tingimusi seoses Veebilehe või selle sisuga, seda kohalduva seaduse alusel maksimaalselt lubatud ulatuses. Kui olete tarbija ja mitte ärikasutaja, ei vastuta me Teie kahjude eest ning vastutame ainult kahjude eest millede tekkimist on võimalik mõistlikkuse piires ette näha.

Kui olete ärikasutaja ei vastuta me Teie ees ühelgi juhul kaudse või otsese kahju tekkimise, saamata jäänud tulu, müügitulu või mainele tekitatud kahju eest, mis on põhjustatud meie Veebilehe või Veebilehel oleva info kasutamisest või selle oskamatust kasutamisest. Kõik seadusega määratud tingimused on kehtetud, välja arvatud need mis on välja toodud käesolevates Kasutustingimustes .See säte ei hõlma ega piira mingil viisil meie vastutust meiepoolsest hooletusest tingitud surmajuhtumi või kehavigastuste tekkimise korral või meie vastutust tahtliku eksituse puhul ega ühtegi teist vastutust mida Taani seaduste kohaselt ei saa kõrvale jätta.

ÜLDSÄTTED
Carlsberg A/S on Taanis registreeritud kompanii, mille registreeritud postiaadress on Ny Carlsberg Vej 100, 1799 Copenhagen-V. Kõik ametlikud õigusalased kirjad tuleks saata meie registreeritud postiaadressile. Meiepoolne suutmatus õigusi tagada ei päädi nende õiguste kadumisega. Vastavalt Kasutustingimustele ei saa Te oma õigustest loobuda ega neid kõrvalistele isikutele omistada.
Kui mõni Kasutustingimuste osa osutub seadusega mittejõustatavaks ei mõjuta see ülejäänud Kasutustingimusi mis jäävad ikkagi jõusse. Tarbija ja meie vahel kehtib kokkulepe, mille kohaselt antud Kasutustingimuste suhtes rakenduvad Taani seadused ning et iga Veebilehe või Kasutustingimustega seotud lahkheli teie ning Carlsberg Breweries A/S-i vahel antakse lahendada ainult Taani kohtutele. 

KONTAKT
Kui Veebilehe kasutamisel tekib probleeme või Teil on soovitusi, kontakteeruge meie klienditeenindusega.

UUENDUSED
Kasutustingimuste viimane uuendamine toimus novembris 2010.